کیان پیشرو

فروش مواد اولیه

خانه سود پرک – سود مایع -سود گرانول

سود پرک – سود مایع -سود گرانول

سود پرک، سود مایع ، سود گرانول

 

سود مایع ، سود گرانول ، سود پرک ، چیست ماده ای جامد و سفید رنگ  و به شکل پرک شده و یا گرانول که با دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سانتی گراد و چگالی ۲،۱۳ گرم بر سانتی متر مکعب می باشد.به سه دسته تقسیم می شوند.

سود جامد یا همان سود پرک

سود گرانول

سود مایع

 

 

مشخصات و خواص فیزیکی و شیمیایی ماده سود جامد پرک به صورت جامد پرک به صورت جامد سفید رنگ و بدو.ن بو می باشد نقطه ذوب سودپرک  ۳۲۱ درجه سانتی گراد نقطه جوش سود جامد پرک ۳۸۵ درجه سانتی گراد

سود کاستیک، بسهولت می تواند رطوبت هوا را جذب نماید و به همین دلیل،باید هنگام حمل و نقل، تحت پوشش های حفاظتی لازم قرار گیرد.سود سوز آور، درتماس با پوست،دارای اثر خورندگی است و برای جلوگیری از اثراتسوزانندگی آن، هنگام استفاده باید مورد توجه قرار گیرد

 

سودپرک کیان پیشرو
سودپرک

سودپرک به رنگ سفید و بدون بو  می باشد و به صورت پرک یا پولک و یا گرانوله عرضه می گردد. این ماده شیمیایی در آب بسیار محلول است .حل شدن سود سوزآور در آب فرآیندی گرماده بوده و در اثر حل شدن آن در آب گرمای زیادی آزاد مشود.سدیم هیدروکسید در اتانول و متانول حلالیت کمتری دارد در حلالی که در اتر و دیگر محلول های غیر قطبی حل نمی شود

سود گرانول کیان پیشرو
سود گرانول

قیمت سودپرک

همواره قیمت سودپرک تابعی از قیمت سودمایع نهفته است .کیان پیشرو تامین کننده کاستیک سودا با مناسب

فروشنده انواع سود پرک ۹۸% و سود مایع ۵۰% در بسته بندی ۲۵ کیلویی و پالت های یک تنی می باشد.

 

سود مایع کیان پیشرو
سود مایع

 

سود کاستیک برای تولید صابون و مواد شوینده مختلف با کاربردهای گوناگون خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

محلول های سفید کننده کلری: سفید کننده های حاوی کلر مانند سدیم هیپوکلراید یا همان آب ژوال

از ترکیب کلر و محلول سود سوزآور حاصل می شود.

 

 

 

 

فروش با قیمت رقابتی

سودپرک

فروش سودمایع

سودپرک ۹۸%

سودمایع ۵۰%

 

 

 

 

نیرو کلر

کلران

 

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]