کیان پیشرو

فروش مواد اولیه

خانه دی ام دی ام هیدانتوئین

دی ام دی ام هیدانتوئین

px

نام بین المللی: INCI Name

DMDM HYDANTOIN

نام رایج در اروپا: ECName

DMDM Hydantoin

نام فارسی: Persian Name

دی ام دی ام هیدانتوئین

رتبه بندی: Ranking

بد

خاستگاه: Origin

شیمیایی

حلالیت: Solution

آب

موارد مصرف: Applications

شامپو مراقبت از پوست مرطوب کننده محصولات حمام میکاپ

عملکرد: Function

( Preservative ) نگهدارنده

 

نقطه جوش: Boiling Point

نقطه ذوب: Melting Point

رنگ: Color

شکل: Shape

بیرنگ مایع

بو: Smell

مزه: Taste

فرمول شیمیایی: Chemical Formula

وزن ملکولی: Molecular Weight

C7H12N2O4

کد بین المللی: CAS Number

کد اتحادیه اروپا: EINECS
۶۴۴۰-۵۸-۰
Our Score
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]